Kustboys medewerkers

Peter

Van Nuffel

Voorzitter

Jakob

De Bruyne

Secretaris

Kim

Van Nieuwenhuysen

Penningmeester

Annemie

Dereygher

Boekhouding

Fabian

Tack

Webmaster

Wim

Vollemaere

Sfeer

Michiel

De Bruyne

Sfeer

Gino

Timmerman

Sfeer

Didier

Janssens

Contact Belgian Supporters

Nicik

Buffel

Bestuurslid

Geert

Stangé

Bestuurslid

Laissa

Stangé

Merchandising

Patrick

Carrewyn

Erevoorzitter