Intern reglement

De supporter van KV Oostende zet zich ten volle in om het imago van zijn/haar club KV Oostende hoog te houden.
De supporter van KV Oostende is er van overtuigd dat KV Oostende niet alleen beoordeeld wordt op de resultaten van zijn ploeg maar ook op het gedrag van zijn supporters.

// Als supporter van KV Oostende:

1. steun ik mijn ploeg ten allen tijde. Alle wettelijke middelen zijn daarvoor toegelaten voor zover zij in het Reglement van Inwendige Orde of om organisatorische redenen niet verboden zijn.

2. neem ik openlijk afstand van elke vorm van discriminatie tegenover individuele personen of een groep wat ook hun sekse, leeftijd, etnische afkomst, ras of kleur, godsdienst of geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, beroep, karakter, handicap of familiale of sociale situatie is. Zal ik onder andere onder geen enkele vorm deelnemen aan racistische liederen of uitspraken.

3. respecteer ik het Reglement van Inwendige Orde van het stadion waarin ik mij bevind.

4. respecteer ik de buurt rond het stadion en vermijd vandalisme, zwerfvuil, wildplassen en overdadig lawaai.

5. respecteer ik mijn busbegeleider, de stewards en de ordediensten in hun werk en schik ik mij naar hun richtlijnen.

6. zal ik een bekomen toegangsbewijs voor een uitwedstrijd niet doorgeven of verkopen aan een derde persoon.

7. vermijd ik overdadig drankgebruik.

8. bezit ik geen drugs of sterke dranken op de supportersbus.

9. respecteer ik het om niet te roken op de supportersbus.

10. heb ik als devies: “Supporteren voor KVO, niet tegen KVO.”

Ik weet dat bij niet naleving van dit charter ik het voorwerp kan uitmaken van uitsluiting om een toegangsbewijs voor één of meerdere uitwedstrijden te bekomen.

“KVO fans zijn vrienden”