#Uncategorized

Kustboys communicatie 22/12/2023

vrijdag 22 december 2023 - 19:56 | Laissa Stangé

Een aftrek van 9 punten is niet het kerstcadeau dat de supporters van onze club verdienen. Toch is ze op heden realiteit. De uitspraak van het bondsparket is hard, maar eerlijk gezegd is ze ook gewoon terecht: grote schuldeisers worden niet betaald en zelfs de stewards, die op vrijwillige basis de club steunen, krijgen hun vergoeding niet tijdig betaald. Het zijn beschamende taferelen waardoor het financiële nu ook een duidelijke impact heeft op het sportieve. Een aftrek van 9 punten kan rechtstreeks worden toegeschreven aan het wanbeheer van onze bestuurders. Bestuurders die met veel loze beloftes zijn gekomen en waarvan er op heden geen enkele is vervuld. Het is tijd beste bestuurders, dat jullie in eigen boezem kijken en jullie beloftes waarmaken.

Vanuit de supportersfederatie zijn we duidelijk: een overname dwingt zich op. Maar wij gaan niet in zee met maffiose praktijken die verbonden zijn aan Paul Conway, die overigens uit het niets de club terug vertegenwoordigde op de zitting. Opnieuw, een niet nagekomen belofte, want aan het begin van dit seizoen werd ons verteld dat Dhr. Conway zijn verhaal bij Oostende uit was. Wat ook zo bleek, toen hij geschrapt werd uit de statuten. Toch, op heden, draaft Dhr. Conway terug op als officiële vertegenwoordiger van onze club. Een schande. Dhr. Conway, en alle huidige buitenlandse zogenoemde investeerders, zijn een schandvlek op onze club, en wij sturen aan op hun onmiddellijke vertrek. Daarnaast, onderzoekt de supportersfederatie of ze via juridische weg de betrokken bestuursleden aansprakelijk kan stellen om de achterstallige schulden te vereffenen

Een overname zal moeten gebeuren in een transparant kader, waarbij de nieuwe eigenaars respect hebben voor de eigenheid van de club en op zijn minst de club terug naar financieel veilige wateren varen. Daarnaast, wordt in een dergelijk verhaal de supporter bekeken als een waardige partner: de support is het kloppend hart van de club en verdient een respectvolle behandeling. Daarom, nogmaals, de eis dat bij een nieuwe overname de supporters op een formele manier worden betrokken bij de werking van de club.

Tot slot ook een boodschap aan derde partijen met veel invloed op dit verhaal: Zet jullie egoïstische businessgedachten op zij en denk constructief mee na over een oplossing voor ons KV Oostende.