#Uncategorized

๐—ž๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฏ๐—ผ๐˜†๐˜€ ๐—ฑ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐—ผ๐—ฝ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ธ๐—ผ๐—ผ๐—ฝ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฐ๐—น๐˜‚๐—ฏ: ๐—ป๐—ผ๐—ผ๐—ฑ๐˜‡๐—ฎ๐—ฎ๐—ธ ๐—ผ๐—บ ๐—ž๐—ฉ๐—ข ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜‚๐—ด ๐—ผ๐—ฝ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ถ๐—น๐˜€ ๐˜๐—ฒ ๐—ธ๐—ฟ๐—ถ๐—ท๐—ด๐—ฒ๐—ป

donderdag 7 september 2023 - 19:00 | Laissa Stangรฉ

Beste supporters,

De voorbije maanden hebben wij al supportersfederatie verschillende stappen gezet richting de aandeelhouders, dit altijd in het belang van de KVO en haar fans. Communicatie hieromtrent was niet altijd mogelijk, indien dat mogelijk was, is dat ook steeds gebeurd. Echter, achten we de tijd nu rijp om uitgebreid het relaas van de voorbije maanden uit doeken te doen. Waarbij er specifieke aandacht is voor de huidige, complexe, situatie.

Eind april 2023 heeft Kustboys-voorzitter Peter Van Nuffel een eerste video-onderhoud gehad met aandeelhouders Krishen Sud en Michael Kalt. Dat onderhoud verliep correct, er werden fouten toegegeven, men kon duidelijk aangeven dat Gauthier Ganaye en Paul Conway onbetrouwbare actoren waren. Dat resulteerde in een sportief alsook financieel fiasco. De Amerikaanse aandeelhouders gaven toe de situatie niet genoeg te hebben opgevolgd, waardoor dergelijke wanpraktijken ongestoord zich konden voltrekken. Van onze kant uit, werd gehamerd op het onterechte ontslag van Yves Vanderhaeghe, alsook de vele mislukte, en exuberante, transfers en contracten. Voor ons was het duidelijk, dergelijke zaken hebben ervoor gezorgd dat we degradeerden. Sud en Kalt verklaarden op dat moment dat ze een nieuwe weg wilden inslaan, men zou de fouten uit het verleden rechtzetten en investeren in een broodnodige lokale verankering met de club en haar supporters.

Het eerste onderhoud was veelbelovend, en kreeg relatief snel navolging, midden mei kwamen Michael Kalt en zijn financieel adviseur William Haddad naar Belgiรซ. Tijdens hun bezoek werd een delegatie van de Kustboys ontvangen, in deze meeting werd het vertrek van Gauthier Ganaye en Paul Conway bevestigd. Daarnaast, werd de belofte gemaakt dat de openstaande schulden binnen een korte termijn zouden worden vereffend. Op sportief vlak, zou men bouwen aan een nieuwe ploeg met als speerpunt identiteit. Hierbij was een terugkeer Yves Vanderhaeghe een valabele optie.

Midden juni werd officieel dat Gauthier Ganaye naar RWDM vertrok en dat jeugdverantwoordelijke Nils Vanneste werd aangesteld als zijn opvolger. Met Vanderhaeghe werd, gezien de nog lopende rechtzaak, geen akkoord gevonden. Uiteindelijk vond men de geschikte kandidaat in Stijn Vreven en hij werd aangesteld als trainer. De aanstelling van Vreven was en is, voor ons een positief signaal. Hij, en zijn staf, waren vrijwel meteen na hun aanstelling ook aanwezig op de BBQ van Kustboys Gistel, wat duidelijk engagement aantoont. Binnen de staf werd verder gebouwd aan de rode draad โ€˜identiteitโ€™. Zo kregen echte clubmensen zoals Michiel Jonckheere en Kurt Bataille een welverdiende kans bij de eerste ploeg. Opnieuw een positief signaal. Daarnaast, waren de eerste transfers ook allemaal Belgische spelers, iets wat we ook toejuichen. Dat alles werd later ook ondersteund door de mooie marketingcommunicatiecampagne van de club.

In juli namen wij via mail opnieuw contact op met aandeelhouder Krishen Sud. Dit om een update te krijgen over de situatie achter de schermen inzake het financiรซle en structurele beleid. Krishen, die ons steeds open en eerlijk te woord heeft gestaan, antwoordde dat hij nu meer operationeel is in Nancy en dat aandeelhouder Randy Frankel nu het KVO-project trekt. Krishen beloofde ons een spoedig antwoord van Frankel. Simultaan aan dit bericht, maakte Frankel zijn ambitieuze intenties duidelijk aan voorzitter Frank Dierckens. In die verstandhouding, postte Dierckens ook een positief, en opgelucht bericht op Facebook. Met goede bedoelingen maar iets te voorbarig bleek want รฉรฉn maand na datum hadden wij nog steeds geen antwoord ontvangen van Frankel. Hierop belegden wij een meeting met voorzitter Frank Dierckens, erevoorzitter Rene Menu (die als 88-jarige al sinds begin mei als onafhankelijk figuur operationeel bezig is om KVO te helpen!), Sportief Manager Nils Vanneste en Communicatiemanager/Contactpersoon supporters Bram Keirsebilck. COO Thorsten Theys was ook uitgenodigd maar was afwezig wegens vakantie. Zij waren zeer open naar ons toe en bevestigden dat ook zij voorstander zijn van een open communicatie naar de fans toe over de huidige situatie van de club. Die boodschap brachten ze ook over naar de Amerikaanse aandeelhouders. Echter kregen ook zij geen bevestigend antwoord uit Amerika om die communicatie te kunnen doen.

Tot de nodige druk er eind augustus toch voor zorgde dat er een signaal kwam uit Amerika. Er werd een videocall belegd tussen Peter Van Nuffel, William Haddad, Krishen Sud en Chien Lee. Van Michael Kalt of Randy Frankel geen sprake meer.

Na dit gesprek nemen wij als federatie nu zelf het heft in handen om volgende communicatie de wereld in te sturen waarbij wij tot volgende conclusies komen:

– Paul Conway en Gauthier Ganaye hebben de fans, sponsors maar ook de eigen Amerikaanse aandeelhouders lange tijd voorgelogen en hebben een sportieve en financiรซle chaos achtergelaten: een degradatie, dure spelerscontracten voor matige tot zwakke spelers, โ€ฆ Een chaos die nu door de huidige beleidsmensen moet worden opgekuist.

– De Amerikaanse aandeelhouders hebben de fout gemaakt om de club niet of te weinig op te volgen. Dat lieten ze over aan Paul Conway die hiervan misbruik maakte en zich zelfs op kosten van de club heel Europa liet rondrijden door taxiโ€™s. Deze man is een leugenaar en bedrieger. Men zou deze man voor het leven moeten bannen uit het voetbal.

– De Amerikaanse aandeelhouders bevestigden ons eind april dat Paul Conway met zijn firma PMG uit de Board of Directors zou worden gezet. Louter statutair is dat vandaag nog steeds niet in orde. Conway mag dan operationeel niet meer betrokken zijn, op papier zetelt hij nog steeds in de Board of Directors van de โ€˜Ostend Investment Companyโ€™ (de verzamelnaam voor de aandeelhouders). Duurt het dan 4 maanden om iemand officieel te schrappen of spelen hier andere belangen?

– De transfergelden worden voornamelijk aangewend om de schulden uit het verleden weg te werken. Daarnaast zijn er ook enkele financiรซle lijken uit de kast gevallen uit de periode van vรณรณr de Amerikanen. Daarom is er ook weinig tot geen budget om transfers te doen. De Amerikanen willen ook geen extra euro meer investeren in de club.

– Het lijkt ons duidelijk dat de aandeelhouders KVO nu volledig hebben opgegeven. Randy Frankel beloofde veel en leek aanvankelijk ambitieus maar liet de club vervolgens vallen als een baksteen. Volgens ons ligt het antwoord dan ook in een overname. Alle signalen leren ons dat de Amerikanen zelf ook van de club af willen. Hopelijk werken ze constructief mee aan een overname, dat is naar ons idee de enige manier om de club terug op de rails te krijgen.

Als federatie proberen wij, in de mate van het mogelijke, druk te zetten. Dat is niet evident maar met deze communicatie willen we ons steentje bijdragen naar een transparante situatie, waarin elke supporter de waarheid kent. Wij hebben ook contact met zowel de nationale en internationale (Amerikaanse) media.

Vanuit de Kustboys vragen wij u allen wel รฉรฉn ding. Blijf trouw aan de spelers, trainersstaf en de lokale beleidsploeg. De omstandigheden waarin zij moeten werken, zijn zeer moeilijk. Maar het mag ons duidelijk zijn na enkele vergaderingen dat de Belgische omkadering zeer gemotiveerd is om het maximale te betekenen voor KVO. Voorzitter รฉn aandeelhouder Frank Dierckens kan al eens impulsief uit de hoek komen betreffende zijn communicatie maar laat ons niet vergeten dat hij KVO in het verleden al heeft gered en dat ook hij het beste wil voor deze club.

Wat de kwaliteit van de transfers betreft, kunnen we zeker ook niet klagen. Voorlopig valt geen enkele van de nieuwe spelers door de mand, integendeel ze lijken allen hun rol te kunnen spelen. Het is ooit anders geweest. Sportief Manager Nils Vanneste beloofde ook dat er de voorbije week nog twee spitsen zouden bijkomen en dat gebeurde ook. Dat is heel wat anders dan sommige leugens die in het verleden werden verteld. Dat die spelers te laat arriveerden volgens sommige fans, is iets voor te zeggen maar ook hier treft de lokale mensen weinig schuld. Nils Vanneste werd zelfs pas in juni officieel aangesteld en kon pas dan aan de job starten. Normaal gezien zou een Sportief Manager dan al maanden moeten bezig zijn met het samenstellen van de kern. Komt daarbij dat er eerst dure contracten moesten vertrekken vooraleer nieuwe spelers konden worden aangetrokken. Kortom, in moeilijke omstandigheden probeert men hier alles uit de kast te halen. En we mogen toch stellen dat er tegen Seraing al een totaal andere ploeg op het veld stond dan in de drie voorgaande wedstrijden. We zijn er dan ook van overtuigd dat we nog mooie dingen zullen zien dit seizoen met een spelersgroep die er 100% voor gaat.

De sfeer afgelopen zaterdag was ook top dus laat ons samen op dit elan verdergaan. Met onze steun zullen spelers en staf alleen maar groeien in hun rol. En goede sportieve resultaten zijn in het voetbal nog steeds de katalysator voor algemeen positivisme en meer toekomstmogelijkheden.