#Uncategorized

Open brief ivm de kalender aanduidingen

dinsdag 30 augustus 2022 - 12:17 | Peter Van Nuffel

Als supportersfederatie waken we er over dat we de naam van familieclub hoog in het vaandel dragen. Een van de zaken die hierin belangrijk zijn, zijn de aanduiding van de speelmomenten van KVO. In het verleden konden we al vaststellen dat KVO door de kalendermanager niet altijd even gelijk behandeld werd in vergelijking met andere ploegen.

Laat me toe eerst even enkele cijfers op jullie los te laten om onze zaak te verduidelijken. In totaal heb je 34 wedstrijden verdeeld over 17 thuiswedstrijden en 17 uitwedstrijden. Iedere speeldag zijn er 9 wedstrijden verdeeld over 8 speelmomenten. Deze speelmomenten zijn: op vrijdag om 20:45, op zaterdag om 16:00, 18:15 (2 wedstrijden) en 20:45 en dan op zondag om 13:30, 16:00, 18:30 en 21:00. Dit betekent dat je normaal gezien, als de verdeling eerlijk zou verlopen, elk speelmoment maximaal 2 maal kan treffen, enkel het speelmoment van zaterdag 18:15 kan je maximaal 4 keer treffen bij de thuiswedstrijden en hetzelfde bij de uitwedstrijden.
Wat stellen we nu vast? Wel heel simpel, de kalendermanager slaagt er na 16 aangeduide speeldagen al in om deze eerlijke verdeling niet meer te volgen en ons reeds driemaal een thuiswedstrijd te geven op zondag om 21:00. Wat zal dit in de toekomst geven als we nu niet van ons laten horen?

Het is niet omdat we een zogezegde kleine ploeg zijn dat we dit zomaar kunnen laten gebeuren.

Waar zullen we voor ijveren.
1. Een gelijke eerlijke verdeling van de speelmomenten tussen alle ploegen.
2. Bij midweek wedstrijden slechts 1 speelmoment en dit op een uur zodat je als uitsupporter de kans krijgt om de wedstrijd te kunnen bijwonen.
3. Het afschaffen van het speelmoment van de zondagavond 21:00 daar dit niet alleen voor ons maar voor veel club’s een doorn in het oog is en dit brengen naar de zondagmiddag.

Wat hebben we sinds gisteren al ondernomen.
1. Een dringende mail verstuurd naar Belgian Supporters om binnen een aanvaardbare termijn een overleg te hebben tussen de supportersfederaties en de Pro League.
2. Een mail naar Burgemeester Tommelein met de vraag hetzelfde standpunt in te nemen als bepaalde collega’s burgemeesters tegen het te veel aan zondagavond wedstrijden.

Wat zullen we nog doen.
1. In overleg met KVO bekijken welke acties we kunnen voeren om ons ongenoegen te blijven uiten.
2. We zullen binnen de supportersfederatie beraadslagen of we de midweek wedstrijd op Antwerp zullen boycotten en dus geen bussen inleggen.

We houden jullie op de hoogte van zodra er ook maar iets beweegt in deze zaak.