#Uncategorized

Biron-Gate, de spreekwoordelijke druppel.

donderdag 28 juli 2022 - 13:35 | Peter Van Nuffel

Officieel standpunt van de supportersfederatie “Kustboys”

Groot was onze verbazing toen we gisteren in de pers het hele verhaal over de transfer van Biron konden lezen. Voor alle zekerheid hebben we dit verhaal gecheckt en we konden alleen maar concluderen dat het juist is. Wat kunnen we nu nog verwachten als we weten dat KVO vorig seizoen nog 2 spelers heeft gekocht en gestald bij AS Nancy-Lorraine, namelijk Andrew Jung en Thomas Basila. Hopelijk zit daar ook zo geen onfrisse constructie achter.

Wat verwacht je als supporters als er gezegd wordt dat een investeringsgroep de club overneemt? Wel, volgens ons is dit heel simpel. Dat ze investeren in je lievelingsclub. Wel, uit dit verhaal kunnen we enkel het tegenovergestelde vaststellen. Ze kopen nog een club bij en om die financieel gezond te maken melken ze een andere club leeg.

Moeten we hier ook uit concluderen dat het daarom heel stil blijft op transfer gebied. Misschien wel, want de laatste 2 binnenkomers zijn gewoon weer op huurbasis (gelukkig kunnen we stellen dat Urhoghide Osaze een sportieve meerwaarde is) en gaan dus in tegen hun eigen verkondigde strategie van jonge beloftevolle spelers aankopen en alzo een meerwaarde creëren.

Als supporters zijn we één van de stakeholders van de club en het wordt dus hoog tijd dat de heren investeerders daar ook eens serieus rekening mee houden. Velen hadden na vorig seizoen al geen goed woord meer over voor de investeerders en nu hebben ze het bij de rest ook verkorven. Wie logisch nadenkt weet nu ook hoe andere stakeholders zich moeten voelen, wij denken bijvoorbeeld aan de sponsors.

Heel deze zaak heeft ons inziens een grote impact op de werking van de club. Alle geloofwaardigheid is hierdoor zo goed als volledig weggeveegd. Gelukkig zij er nog de lokale medewerkers binnen KVO die wel zorg dragen voor de lokale verankering en er zorg voor dragen dat we als supporters toch een klankbord hebben binnen de club.

Als supportersfederatie vragen wij dan ook met enige aandrang een duidelijke en correcte communicatie betreffende deze zaak.