#Kustboys

Bye Bye 2020, Welkom 2021

vrijdag 1 januari 2021 - 00:00 | Fabian Tack

Het is weer de tijd van het jaar dat we terugblikken op wat het voorbije jaar ons te bieden had.

We kunnen stellen dat dit als KVO-supporter niet het beste jaar was dat we konden beleven. Eerst was er de overname soap die gelukkig voor ons goed afliep en waarvoor we het huidige bestuur dan ook van harte danken. Dan was er ook de crowdfunding waar we als supportersfederatie en met de lokalen ook ons steentje meer dan bijgedragen hebben. Maar ook jullie, als supporter, deden jullie duid duit in het zakje. Dit toonde dat we als één blok achter onze club staan.

En toen, toen was er Covid, een beestje dat er voor zorgde dat we als supporter een beetje in de kou kwamen te staan (figuurlijk, want dankzij covid moeten we niet in de kou staat, we kijken thuis in de warmte naar Eleven Sports, als het werkt 🙂 ) Geen deftig einde van het voetbal seizoen 2019-2020 gevolgd door het gepalaver van de Pro League over het hoe de competitie ging eindigen en hoe de nieuwe van 2020-2021 ging beginnen. Hier konden we als supporter alleen maar vaststellen dat wat een supporter wil, hemelsbreed verschilt met wat de Pro League voor ogen heeft. Ondertussen kunnen we wel zeggen dat er positieve gesprekken zijn tussen Belgian Supporters enerzijds en de Pro League en Eleven Sports anderzijds. Als supportersfederatie nemen wij ook actief deel aan deze gesprekken.

We konden ook vaststellen dat KVO er alles aan deed met wat in hun mogelijkheden lag om ons te laten genieten van het voetbal, daar waar het kon. Hiervoor kunnen we als supporter alleen maar dankbaar zijn.

Wat kunnen wij nu wensen voor 2021?

Dan rest mij nu maar één ding meer te doen en dat is alle Kustboys en Kustgirls een voorspoedig 2021 toe te wensen en dit namens me zelf en het voltallige bestuur van de supportersfederatie.

Peter Van Nuffel